top of page

De vereniging is in 2017 opgericht. Het overleg met Blauwestad en de gemeente is al in 2009 gestart, maar had nooit een formele status. Het proces om te komen tot een dorpsvisie en de stormachtige ontwikkeling van Blauwestad, na een aarzelende start, was echter aanleiding om toch te kiezen voor de oprichting van de vereniging Bewoners Belangen Blauwestad.

Het bestuur bestaat uit 10 leden. Ze komen uit de diverse woongebieden van Blauwestad, maar zijn nadrukkelijk geen gekozen vertegenwoordigers van hun woongebied.

Ongeveer eens in de drie maanden vindt er een bestuursvergadering plaats. Tijdens zo'n vergadering is altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, meestal de gebiedsregisseur.

In 2018 hebben een aantal, uit de leden samengestelde werkgroepen, gewerkt aan de Toekomstvisie Blauwestad. De werkgroepen hebben hun vragen samengebracht in een enquête onder de inwoners. Dit heeft geresulteerd in een document waarin de door de bewoners gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren zijn vastgelegd. De toekomstvisie 'Blauwestad, Meerland en Ekamp in 2030' is via de link hiernaast te downloaden. Voor het bestuur is het een belangrijke leidraad voor de inzet gedurende de nabije toekomst.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
 

Jan Kok - aspir. voorzitter - het Wold

Ine Dijks - vice voorzitter - het Havenkwartier

Gerrit Smit - penningmeester - het Park

Sebastiaan Hillenga - secretaris - het Riet
Chris Gras - ledenadministratie - de Wei

Jan Kraster - bestuurslid - Meerland

José van Atten - bestuurslid - het Park

Wim Harders - bestuurslid - het Havenkwartier

Anita Loonstra - aspir. bestuurslid - de Wei

Vacant - bestuurslid - het Riet

Vacant - bestuurslid - Meerland

Voorkant visie.JPG

Ook regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen:

Jurjen Adam - Gebiedsregisseur gemeente Oldambt

Marieke van Dijk - Sociaal Werk Oldambt

Erich Wunker - Gebiedswethouder

René Perton - Projectdirecteur Blauwestad

bottom of page