top of page
DJI_0116.JPG
BESTUUR

De vereniging is in 2017 opgericht. Het overleg met Blauwestad en de gemeente is al in 2009 gestart, maar had nooit een formele status. Het proces om te komen tot een dorpsvisie en de stormachtige ontwikkeling van Blauwestad, na een aarzelende start, was echter aanleiding om toch te kiezen voor de oprichting van de vereniging Bewonersbelangen Blauwestad.

Het bestuur bestaat uit leden van de diverse woongebieden van Blauwestad, maar zijn nadrukkelijk geen gekozen vertegenwoordigers van hun woongebied.

Ongeveer eens in de drie maanden vindt er een bestuursvergadering plaats. Tijdens zo'n vergadering is altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, meestal de gebiedsregisseur.

Vergaderschema 2024:

 • 31 januari

 • 27 maart

 • 19 juni

 • 17 juli

 • 14 augustus

 • 11 september

 • 9 oktober

 • 6 november

 • 4 december

NB. 4 weken na ieder overleg is een informeel overleg gepland waarin we lopende zaken met elkaar doornemen. De diverse commissies komen op ad hoc basis bij elkaar. Wilt u iets actueels inbrengen voor een vergadering neem dan contact met ons op via het contactformulier.

In 2018 hebben een aantal, uit de leden samengestelde werkgroepen, gewerkt aan de Toekomstvisie Blauwestad. De werkgroepen hebben hun vragen samengebracht in een enquête onder de inwoners. Dit heeft geresulteerd in een document waarin de door de bewoners gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren zijn vastgelegd. De toekomstvisie 'Blauwestad, Meerland en Ekamp in 2030' is via de link hiernaast te downloaden. Voor het bestuur is het een belangrijke leidraad voor de inzet gedurende de nabije toekomst.

Elk woongebied wordt vertegenwoordigd door bij voorkeur minimaal 1 lid. Op dit moment hebben wij nog ruimte voor 4 nieuwe bestuursleden. Als u interesse heeft in een bestuursfunctie, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

José van Atten

Voorzitter

Het Park

In 2008 heb ik samen met mijn man Marc een bouwkavel gekocht in Het Park. Sinds 2009 wonen we met heel veel plezier in Blauwestad en genieten we van ons huis, tuin en de natuur in de omgeving. We zijn vaak op het water te vinden en houden van varen in de zomer en schaatsen in de winter. Daarnaast ben ik een tuinliefhebber en met een grote tuin hoef ik me niet te vervelen, er is altijd iets te doen. Naast veel creatieve hobby’s en bestuursfuncties heb ik een fulltime baan als contractmanager bij de overheid.
Als betrokken bewoner van Blauwestad lever ik graag een bijdrage aan een goede leefomgeving. Mijn motto is: samen maken we de wereld mooier. Door met elkaar aan te pakken kunnen we ervoor zorgen dat we Blauwestad aantrekkelijk maken en houden. Sinds 2020 ben ik bestuurslid van Bewonersbelangen. Ik zet me in door actief en kritisch mee te denken met de provincie en gemeente en daarbij de belangen van de bewoners van Blauwestad zo goed mogelijk te behartigen. Om zo bij te dragen aan een fijne leefomgeving voor jong en oud.

Sebastiaan Hillenga

Secretaris

Het Riet

In mei van 2021 zijn wij komen wonen aan de Vikna in de Blauwestad, samen met mijn partner Samira. Tevens mochten we in september 2021 onze dochter Isa als nieuwe Blauwestadjer verwelkomen. We zijn nog steeds erg blij met onze keuze om ons hier te settelen en om onze dochter hier te zien opgroeien.

Op mooie dagen zijn we vaak te vinden op of rondom het Oldambtmeer in de sloep en op onze sup boards. Of als het toe laat een hapje en drankje te nuttigen aan de horecafaciliteiten in de Blauwestad zelf.

Vanuit mijn interesse vind ik het leuk om mij in te zetten voor de bewoners en buurt. Daarin probeer ik met een positief kritische blik mee te denken met het streven van de gemeente Oldambt en de provincie om de Blauwestad te verbeteren waarbij het belang van de bewoners wordt meegenomen. Graag wil ik nu ook als secretaris meehelpen in het bestuur van de bewonersvereniging om in die rol bij te dragen aan een fijne en leefbare plek.

Peter Weijn

Penningmeester

De Wei

Mijn naam is Peter Weijn en ik ben in 1996 verhuisd vanuit de Randstad naar Groningen, waar ik sindsdien werkzaam ben. In 2019 zijn mijn partner Paulien en ik begonnen met de bouw van onze gasloze woning, waar we met veel plezier wonen samen met onze kinderen. Ons huis, gelegen aan de Leeuwerik, met een eigen insteekhaven aan het prachtige Oldambtmeer, biedt ons een heerlijke plek om te wonen. Als fervente watersportliefhebbers genieten we bij mooi weer graag van ons sloepje op het water. Voor ons geeft wonen en recreëren in Blauwestad een vakantiegevoel.
Naast mijn werk als adviseur voor de overheid, contractmanager en projectmanager, hecht ik veel waarde aan een leefbare en prettige omgeving in onze eigen buurt. Ik geloof sterk in 'naoberschap' en wil graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Blauwestad, waar nog volop plannen in ontwikkeling zijn. Daarom heb ik besloten om mij aan te sluiten bij de BB, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik namens mijn buurt en medebewoners een waardevolle bijdrage kan leveren aan deze ontwikkelingen.
Ik wil ook graag mijn waardering uitspreken voor al het vrijwilligerswerk dat door de leden, werkgroepen en het bestuur wordt verricht voor de BB. Hun inzet en toewijding zijn van grote meerwaarde voor onze buurt, en ik kijk ernaar uit om samen met hen en u allen de toekomst van BB vorm te geven en verder op de kaart te zetten.

Chris Gras

Bestuurslid - Ledenadministratie

De Wei

Wij, mijn vrouw Martha en ik zijn opgegroeid op Zuidwending, gemeente Veendam, vanwege het werk hebben wij ruim 35 jaar in Ede gewoond. Na ons werkzame leven hadden we de mogelijkheid om weer terug te keren in het mooie Oost-Groningen, en sinds begin 2018 wonen wij met heel veel plezier aan de Kievit. Van nature waren wij geen waterliefhebbers maar nu hebben wij toch een sloepje. Heerlijk om even op het water te vertoeven, het is hier ook in het hoog seizoen heerlijk rustig! Blauwestad is zich nog erg aan het ontwikkelen en ik denk dat ik nog een positieve bijdrage kan leveren als het gaat om de contacten  en besprekingen met Provincie en de Gemeente.

Jan Kraster

Bestuurslid

Meerland

Ik ben geboren in Scheemda en dus een echte Oldambster.
Sinds 1982 woon ik in Meerland al was ik in de periode 1995 tot eind 1999 even elders woonachtig.
Heb aan de Groeveweg eigenhandig mijn Finse ( energiezuinige ) woning gebouwd in 1999 en sindsdien weer een Meerlander. Sedert de eerste plannen van Blauwestad en het Oldambtmeer was ik betrokken bij de ontwikkeling van het gebied en stond vrij kritisch tegenover allerlei wilde plannen. Zelf heb ik ook meegewerkt aan het graven van het meer, het aanleggen van dijken en wegwerken van allerlei soorten aarde zoals potklei waar je met de beste wil geen fatsoenlijke tuin op kunt realiseren. Sommige bewoners zullen hier wel wat in herkennen? Op verzoek van het Projectbureau zijn destijds alle kleine kritische clubjes bezwaarmakers en alle personen die ergens wat van vonden…. afgeschaft en is het huidige Bewonersbelangen Blauwestad, eerst nog Dorpsbelangen Blauwestad genaamd, opgericht. Mijn passie voor de natuur, voor water maar ook kritisch kijken naar een overheid die soms andere belangen heeft, maakt dat ik me soms toch zorgen maak om het onderhoud van openbaar groen, de ontwikkeling van waterplanten in het Oldambtmeer en dat plezierig wonen in Blauwestad in het gedrang kan komen. Met name de verkeersveiligheid en de hoge mate van snelheid overtredingen die via de Matrix borden worden geconstateerd is mij een doorn in het oog. Lekker in Blauwestad kunnen – en mogen wonen is een kunstje wat we als bewoners met elkaar moeten zien te realiseren. Samen de wereld mooier en leuker maken is een opdracht van ons allen. Ikzelf ben een echt natuurmens, hou van tuinieren, van zeilen en organiseer naast mijn werk als verkoper van Landbouwmachines en tractoren regelmatig leuke wadlooptochten op het Wad. Luisteren naar- en werken met de natuur is mijn grote passie. Door mijn inzet hoop ik ook dat wij als Bewonersbelangen Blauwestad kunnen bijdragen aan een fijne (re ) leefomgeving en dat we daarbij soms kritisch moeten zijn naar Provincie of de Gemeente Oldambt, dat hoort erbij.

Anita Loonstra

Bestuurslid

De Wei

Sinds 2007 wonen mijn man Henk en ik aan de Meerkoet in Blauwestad. Met veel plezier volgen wij de ontwikkelingen van Blauwestad. Mijn vrijwilligerswerk bij de lokale omroep laat mij veel moois zien van de gemeente Oldambt en omgeving. Ook sla ik graag een balletje bij de tennisvereniging Sla Raak.

Om meer betrokkenheid bij mijn woonomgeving te krijgen ben ik lid geworden van Bewonersbelangen Blauwestad. Ik hoop dat dat zal bijdragen aan woongenot van medebewoners en toekomstige Blauwestadjers.

Philip van der Linde

Bestuurslid

Het Riet

Ik heb een lange tijd gewerkt bij Rijkswaterstaat Noord-Holland op infrastructureel gebied. Ik was een lange tijd Auditor en een tijdje Relatiemanager in het gebied omgeving Haarlem. Daarnaast heb ik mij veel bezig gehouden met Mindfulness, yoga. Samen met mijn vrouw geven we Mindfulness arrangementen bij Thermen Bad Nieuweschans en in Bussloo. Na ons werkzame bestaan in Landsmeer zijn wij verhuisd naar Blauwestad. Samen met mijn vrouw hebben wij drie kinderen die allen hun werk hebben in Amsterdam en omgeving. We hebben 6 kleinkinderen en op gezette tijden rijden we naar het westen om op ze te passen. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze prachtige Blauwestad. Het is nog volop in ontwikkeling en dat fascineert me. Mooi zou ik het vinden als het een aanzuigende werking gaat hebben. Dat het een bruisend gebied wordt waar 't prettig wonen en recreëren is. Waar allerlei mensen zich op hun gemak kunnen voelen.

Jaap van der Woude

Bestuurslid

Het Havenkwartier

Mijn naam is Jaap van der Woude en samen met mijn vrouw Yvonne Looijenga wonen wij sinds 2021 aan de Misthoorn in het mooie Blauwestad. Vanaf het eerste moment vonden wij het hier goed toeven en we wonen hier dan ook met heel veel plezier. Yvonne zag de kans schoon om hier haar eigen kapsalon te beginnen. Bij mooi weer trekken we er graag met ons sloepje op uit. Vogelfotografie is mijn grote passie en ik ga dan ook graag met mijn camera op pad in de hoop weer wat moois te treffen.
Mijn hele werkzame leven ben ik al werkzaam in het voortgezet onderwijs en vanuit die expertise hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie Blauwestad.

Wim Harders

Bestuurslid

Het Havenkwartier

Samen met mijn vrouw Agnes hebben we in 2020 ons huis aan de Mishoorn laten bouwen omdat we de Blauwestad een heel mooi gebied vonden en vinden.
Vanuit mijn interesse me in te zetten voor je omgeving heb ik mij opgegeven voor het bestuur van de Belangenvereniging Blauwestad.

Ook regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen:

 • Jurjen Adam - Gebiedsregisseurt gemeente Oldambt

 • Erich Wunker - Gebiedswethouder

 • René Perton - Projectdirecteur Blauwestad

bottom of page