top of page
DJI_0116.JPG
BESTUUR

De vereniging is in 2017 opgericht. Het overleg met Blauwestad en de gemeente is al in 2009 gestart, maar had nooit een formele status. Het proces om te komen tot een dorpsvisie en de stormachtige ontwikkeling van Blauwestad, na een aarzelende start, was echter aanleiding om toch te kiezen voor de oprichting van de vereniging Bewoners Belangen Blauwestad.

Het bestuur bestaat uit 10 leden. Ze komen uit de diverse woongebieden van Blauwestad, maar zijn nadrukkelijk geen gekozen vertegenwoordigers van hun woongebied.

Ongeveer eens in de drie maanden vindt er een bestuursvergadering plaats. Tijdens zo'n vergadering is altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, meestal de gebiedsregisseur.

In 2018 hebben een aantal, uit de leden samengestelde werkgroepen, gewerkt aan de Toekomstvisie Blauwestad. De werkgroepen hebben hun vragen samengebracht in een enquête onder de inwoners. Dit heeft geresulteerd in een document waarin de door de bewoners gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren zijn vastgelegd. De toekomstvisie 'Blauwestad, Meerland en Ekamp in 2030' is via de link hiernaast te downloaden. Voor het bestuur is het een belangrijke leidraad voor de inzet gedurende de nabije toekomst.

Elk woongebied wordt vertegenwoordigd door maximaal 2 leden. Op dit moment zoeken wij nog leden voor Het Wold en Meerland. Ook als u interesse heeft in een bestuursfunctie en er is geen positie vacant in uw woongebied, kunt u uw interesse kenbaar maken via het contactformulier.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Ine Dijks

Voorzitter

Het Havenkwartier

Ik ben Ine Dijks, een van de eerste bewoners van Blauwestad. We hebben een woning laten bouwen in de Wei, maar zijn ruim 3 jaar geleden naar het Havenkwartier verhuisd. Daaruit blijkt wel dat we met heel veel plezier in Blauwestad wonen.

In het begin was ik lid van het bestuur van bewonersbelangen de Wei toen Blauwestad nog volledig ontwikkeld moest worden. Ik heb een tijdje geen bestuursfunctie vervuld maar nu ben ik toch weer bestuurslid in Bewonersbelangen Blauwestad. Op het moment maakt Blauwestad weer een heel andere ontwikkeling door, met nieuwe aandachtspunten. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan Blauwestad en een prettige woon- en leefomgeving te houden.

Gerrit Smit

Penningmeester

Het Park

Ik ben eigenaar van Bureau Gerrit Smit, dat actief is op het gebied van projectorganisatie en fondswerving. Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen en sinds juli 2007 woon ik in Het Park in Blauwestad. Na enkele jaren in Botswana te hebben gewoond, bleek het niet gemakkelijk om opnieuw in de stad te aarden. Vandaar de keuze om in Blauwestad te pionieren.

Naast de Bewonersbelangen Blauwestad zit ik ook in het bestuur van Park van Pomona en de Wilgenborg. Daarnaast ben ik ook actief voor IVN Westerwolde-Oldambt en organiseer daarvoor cursussen over de geschiedenis van Oldambt.

Sebastiaan Hillenga

Secretaris

Het Riet

In mei van 2021 zijn wij komen wonen aan de Vikna in de Blauwestad, samen met mijn partner Samira. Tevens mochten we in september 2021 onze dochter Isa als nieuwe Blauwestadjer verwelkomen. We zijn nog steeds erg blij met onze keuze om ons hier te settelen en om onze dochter hier te zien opgroeien.

Op mooie dagen zijn we vaak te vinden op of rondom het Oldambtmeer in de sloep en op onze sup boards. Of als het toe laat een hapje en drankje te nuttigen aan de horecafaciliteiten in de Blauwestad zelf.

Vanuit mijn interesse vind ik het leuk om mij in te zetten voor de bewoners en buurt. Daarin probeer ik met een positief kritische blik mee te denken met het streven van de gemeente Oldambt en de provincie om de Blauwestad te verbeteren waarbij het belang van de bewoners wordt meegenomen. Graag wil ik nu ook als secretaris meehelpen in het bestuur van de bewonersvereniging om in die rol bij te dragen aan een fijne en leefbare plek.

Chris Gras

Bestuurslid - Ledenadministratie

De Wei

Wij, mijn vrouw Martha en ik zijn opgegroeid op Zuidwending, gemeente Veendam, vanwege het werk hebben wij ruim 35 jaar in Ede gewoond. Na ons werkzame leven hadden we de mogelijkheid om weer terug te keren in het mooie Oost-Groningen, en sinds begin 2018 wonen wij met heel veel plezier aan de Kievit. Van nature waren wij geen waterliefhebbers maar nu hebben wij toch een sloepje. Heerlijk om even op het water te vertoeven, het is hier ook in het hoog seizoen heerlijk rustig! Blauwestad is zich nog erg aan het ontwikkelen en ik denk dat ik nog een positieve bijdrage kan leveren als het gaat om de contacten  en besprekingen met Provincie en de Gemeente.

Jan Kraster

Bestuurslid

Meerland

...

José van Atten

Bestuurslid

Het Park

In 2008 heb ik samen met mijn man Marc een bouwkavel gekocht in Het Park. Sinds 2009 wonen we met heel veel plezier in Blauwestad en genieten we van ons huis, tuin en de natuur in de omgeving. We zijn vaak op het water te vinden en houden van varen in de zomer en schaatsen in de winter. Daarnaast ben ik een tuinliefhebber en met een grote tuin hoef ik me niet te vervelen, er is altijd iets te doen. Naast veel creatieve hobby’s en bestuursfuncties heb ik een fulltime baan als contractmanager bij de overheid.
Als betrokken bewoner van Blauwestad lever ik graag een bijdrage aan een goede leefomgeving. Mijn motto is: samen maken we de wereld mooier. Door met elkaar aan te pakken kunnen we ervoor zorgen dat we Blauwestad aantrekkelijk maken en houden. In mijn eigen wijk Het Park ben ik voorzitter van Boomgaardvereniging Park van Pomona. Als vereniging beheren en onderhouden we een groot terrein met fruitbomen en recreatiemogelijkheden en vergroten wij de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast ben ik sinds 2020 bestuurslid van Bewonersbelangen. Ik zet me in door actief en kritisch mee te denken met de provincie en gemeente en daarbij de belangen van de bewoners van Blauwestad zo goed mogelijk te behartigen. Om zo bij te dragen aan een fijne leefomgeving voor jong en oud.

Wim Harders

Bestuurslid

Het Havenkwartier

...

Anita Loonstra

Bestuurslid

De Wei

Sinds 2007 wonen mijn man Henk en ik aan de Meerkoet in Blauwestad. Met veel plezier volgen wij de ontwikkelingen van Blauwestad. Mijn vrijwilligerswerk bij de lokale omroep laat mij veel moois zien van de gemeente Oldambt en omgeving. Ook sla ik graag een balletje bij de tennisvereniging Sla Raak.

Om meer betrokkenheid bij mijn woonomgeving te krijgen ben ik lid geworden van Bewonersbelangen Blauwestad. Ik hoop dat dat zal bijdragen aan woongenot van medebewoners en toekomstige Blauwestadjers.

Philip van der Linde

Bestuurslid

Het Riet

Ik heb een lange tijd gewerkt bij Rijkswaterstaat Noord-Holland op infrastructureel gebied. Ik was een lange tijd Auditor en een tijdje Relatiemanager in het gebied omgeving Haarlem. Daarnaast heb ik mij veel bezig gehouden met Mindfulness, yoga. Samen met mijn vrouw geven we Mindfulness arrangementen bij Thermen Bad Nieuweschans en in Bussloo. Na ons werkzame bestaan in Landsmeer zijn wij verhuisd naar Blauwestad. Samen met mijn vrouw hebben wij drie kinderen die allen hun werk hebben in Amsterdam en omgeving. We hebben 6 kleinkinderen en op gezette tijden rijden we naar het westen om op ze te passen. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze prachtige Blauwestad. Het is nog volop in ontwikkeling en dat fascineert me. Mooi zou ik het vinden als het een aanzuigende werking gaat hebben. Dat het een bruisend gebied wordt waar 't prettig wonen en recreëren is. Waar allerlei mensen zich op hun gemak kunnen voelen.

Ook regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen:

  • Jurjen Adam - Gebiedsregisseurt gemeente Oldambt

  • Erich Wunker - Gebiedswethouder

  • René Perton - Projectdirecteur Blauwestad

bottom of page