top of page
DJI_0313.JPG
WERKGROEPEN

Ter ondersteuning van de bewonersvereniging, om de doelstellingen te realiseren, zijn er diverse werkgroepen ingesteld. Bewoners die actief willen bijdragen worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan een werkgroep. Deze werkgroepen functioneren grotendeels zelfstandig, het bestuur van de Bewonersbelangen Blauwestad is en blijft evenwel eindverantwoordelijk.

Het bestuurslid van de Bewonersbelangen Blauwestad binnen de werkgroep communiceert met het algehele bestuur over de voortgang en activiteiten van de werkgroep in relatie tot de gedefinieerde doelstellingen.

Klik hier als u zich wilt opgeven voor een werkgroep. 

Sign_of_Blauwestad.jpg
Werkgroep Verkeersveiligheid

Leden:

 • José van Atten

 • Jan Kraster

 • Philip van der Linde

 • Vacant

 • Vacant

 

De Werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich bezig met verkeersproblemen en veiligheid in het algemeen, met parkeerproblemen, bouwverkeersoverlast en met de veiligheid van het verkeer in onze wijken. Tezamen met de Gemeente, de provincie en u als bewoner trachten we de veiligheid in het verkeer te verbeteren.

In deze werkgroep is nog ruimte voor 2 leden.

stop-sign-lying-in-the-street-as-the-result-of-an-accident.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=cH3
Werkgroep Vandalisme & Overlast

Leden:

 • Anita Loonstra

 • Chris Gras

 • Ine Dijks

 • Vacant

 • Vacant

Doel van de werkgroep: het scheppen van voorwaarden een zo veilig mogelijke woonplaats te zijn tezamen met en voor haar bewoners.

 

Middels regelmatige communicatie met onze wijkagent, BOA’s en de gemeente tracht de werkgroep de medebewoners bewust te maken van de nodige gevaren en het nemen van preventieve maatregelen.

 

Dit neemt niet weg dat, indien er zich verdachte omstandigheden voordoen, de politie (of brandweer/ ambulance) direct gebeld dient te worden:

 • 112 voor SPOED

 • 0900-8844 geen spoed wel politie

 • 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem

In deze werkgroep is nog ruimte voor 2 leden. 

Werkgroep Groenvoorziening

Leden:

 • Gerrit Smit

 • Anita Loonstra

 • Wim Harders

 • Vacant

 • Vacant

Deze werkgroep zet zich in voor het beheer en waar mogelijk aan de inrichting van het gemeenschappelijke groen in en rondom de Blauwestad.

In deze werkgroep is nog ruimte voor 2 leden. 

yellow-flowers-at-the-walking-path-in-nature-reserve-reiderwolde.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20
nature-park-blauwestad-groningen-in-the-netherlands.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=DbSQZ63x8r
Werkgroep Waterkwaliteit

Leden:

 • Chris Gras

 • Ine Dijks

 • Philip van der Linde

 • Cor Zijderveld

 • Vacant

Informatie over deze werkgroep volgt spoedig. 

In deze werkgroep is nog ruimte voor 1 lid. 

Nieuwsbrief Mei 2022.PNG
Werkgroep Communicatie

Leden:

 • Chris Gras

 • José van Atten

 • Sebastiaan Hillenga

 • Samira Tadroos

 • Vacant

 

Doel van de werkgroep: o.a. communicatie namens het bestuur, het periodiek maken en verspreiden van onze nieuwsbrief om onze bewoners op de hoogte te houden van allerlei wetenswaardigheden vanuit het bestuur en de verschillende werkgroepen.

 

Ook middels onze website  www.bbblauwestad.nl houden we u op de hoogte en heeft u als lid tevens de mogelijkheid om ingezonden stukken te laten publiceren mits relevant en verantwoord.

In deze werkgroep is nog ruimte voor 1 lid.

blurred-picture-of-a-weekend-festival.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=5dJJdVeP6iPFI4tucxKbR_Ut
Werkgroep Activiteiten & Evenementen

Leden:

 • Sebastiaan Hillenga

 • Vacant

 • Vacant

 • Vacant

 • Vacant

 

Doel van de werkgroep: vergroten van saamhorigheid middels het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud.

 

Initiatieven voor heel Blauwestad welke door wijkbewoners worden opgestart, worden eveneens ondersteund door de werkgroep, mits verantwoord.

In deze werkgroep is nog ruimte voor 4 leden. 

bottom of page