top of page
DJI_0313.JPG
WERKGROEPEN

Ter ondersteuning van de bewonersvereniging, om de doelstellingen te realiseren, zijn er diverse werkgroepen ingesteld. Bewoners die actief willen bijdragen worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan een werkgroep. Deze werkgroepen functioneren grotendeels zelfstandig, het bestuur van de Bewonersbelangen Blauwestad is en blijft evenwel eindverantwoordelijk.

Het bestuurslid van de Bewonersbelangen Blauwestad binnen de werkgroep communiceert met het algehele bestuur over de voortgang en activiteiten van de werkgroep in relatie tot de gedefinieerde doelstellingen.

Klik hier als u zich wilt opgeven voor een werkgroep. 

Werkgroep Verkeersveiligheid

Leden:

 • José van Atten

 • Jan Kraster

 • Daniëlla Drenth-Babtist

 • Peter Weijn 

 • Arnold Mulder

 • Jaap vd Woude


De werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich bezig met verkeersproblemen en veiligheid in het algemeen, met parkeerproblemen, bouwverkeersoverlast en met de veiligheid van het verkeer in onze wijken. Tezamen met de Gemeente, de provincie en u als bewoner trachten we de veiligheid in het verkeer te verbeteren.​

Sign_of_Blauwestad.jpg
stop-sign-lying-in-the-street-as-the-result-of-an-accident.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=cH3
Werkgroep Woongenot & Veiligheid

Leden:

 • Anita Loonstra

 • Chris Gras

 • Rob Heilijgers

 • Naomi Boer

 • Peter Kreijger

 • Tina Beertema

Doel van de werkgroep: het scheppen van voorwaarden een zo veilig mogelijke woonplaats te zijn tezamen met en voor haar bewoners.

 

Middels regelmatige communicatie met onze wijkagent, BOA’s en de gemeente tracht de werkgroep de medebewoners bewust te maken van de nodige gevaren en het nemen van preventieve maatregelen.

 

Dit neemt niet weg dat, indien er zich verdachte omstandigheden voordoen, de politie (of brandweer/ ambulance) direct gebeld dient te worden:

 • 112 voor SPOED

 • 0900-8844 geen spoed wel politie

 • 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem

In deze werkgroep is nog ruimte voor 1 lid.

Werkgroep Groenlingen

Leden:

 • Gerrit Smit

 • Jaap Siems

 • Wim Harders

 • Elly Dijkgraaf

 • Anita Loonstra

Deze werkgroep zet zich in voor het beheer en waar mogelijk aan de inrichting van het gemeenschappelijke groen in en rondom de Blauwestad.

yellow-flowers-at-the-walking-path-in-nature-reserve-reiderwolde.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20
nature-park-blauwestad-groningen-in-the-netherlands.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=DbSQZ63x8r
Werkgroep Vaarkwaliteit

Leden:

 • Chris Gras

 • Philip van der Linde

 • Cor Zijderveld

 • Kees de Bussy

 • Geert Jan Molema

 

De werkgroep Vaarkwaliteit heeft contacten met Provincie, Waterschap en Gemeente voor wat betreft de vaarkwaliteit van het Oldambtmeer. Met name de waterplanten, die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit, geven ook veel overlast bij het varen in de zomer. Het vinden van de juiste balans is voor alle partijen erg belangrijk.

Nieuwsbrief Mei 2022.PNG
Werkgroep Communicatie

Leden:

 • Jaap vd Woude

 • José van Atten

 • Sebastiaan Hillenga

 • Samira Tadroos

 • Dogan Yasar

 • Naomi Boer

 

Doel van de werkgroep: o.a. communicatie namens het bestuur, het periodiek maken en verspreiden van onze nieuwsbrief om onze bewoners op de hoogte te houden van allerlei wetenswaardigheden vanuit het bestuur en de verschillende werkgroepen.

 

Ook middels onze website  www.bbblauwestad.nl houden we u op de hoogte en heeft u als lid tevens de mogelijkheid om ingezonden stukken te laten publiceren mits relevant en verantwoord.

blurred-picture-of-a-weekend-festival.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=5dJJdVeP6iPFI4tucxKbR_Ut
Werkgroep Activiteiten & Evenementen

Leden:

 • Sebastiaan Hillenga

 • José van Atten

 • Anita Loonstra

 • Naomi Boer

 

Doel van de werkgroep: vergroten van saamhorigheid middels het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud.

 

Initiatieven voor heel Blauwestad welke door wijkbewoners worden opgestart, worden eveneens ondersteund door de werkgroep, mits verantwoord.

bottom of page