top of page

NIEUWS

Wilgenborg_Logodef_pms549blauw.jpg
nw logo 2.jpg

GEZOCHT!

"Wij zijn op zoek naar mensen, jong of oud, man of vrouw, die willen zingen in een koortje i.o., of muzikaal begeleiden? Ook (aspirant) straattheatermensen gezocht! Eén bedoeling is om aan het Noorden, de Blauwestad en het Grunnigers aandacht te besteden. Een andere om plezier te hebben in datgene wat we gaan doen.

Opgave en Info: Thom Uffen tel.: 0597-645454."

image.png

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen en daarvoor wordt nadrukkelijk gekeken naar de sportvoorzieningen in Oldambt. Eén van de genoemde opties is het sluiten van het zwembad de Hardenberg. Veel inwoners van Blauwestad maken gebruik van dit zwembad. Daarom willen we wijzen op de online petitie die is gestart om het bad open te houden.

https://petities.nl/petitions/behoud-zwembad-de-hardenberg-in-finsterwolde?locale=nl 

Petitie Hardenberg
Affiche fruitpers sept 22.jpg
Affiche fruitpers okt 22.jpg

BLAUWESTAD BOUWT EN DIT GAAT ER DE KOMENDE JAREN GEBEUREN.

Het kan niemand ontgaan zijn: er wordt volop gebouwd in Blauwestad. En dat is best even wennen, na jaren van weinig interesse en een op z’n gat liggende woningmarkt. Hoe anders is dat nu. In 2021 zijn er maar liefst 154 kavels verkocht. Vrije kavels, maar ook projectwoningen zoals het Arsenaal. Dat verkoopsucces brengt met zich mee dat er nu en de komende tijd volop gebouwd wordt. En dat ook de nog braak liggende grond omgetoverd kan gaan worden tot nieuwe bouwgrond.

In de planning: nieuwe bruggen, wegen, fietspaden en woongebieden

Dat bouw- en woonrijp maken en het toegankelijk maken van het gebied voor allerlei bouwverkeer vraagt om veel werkzaamheden de komende jaren. In de planning staan nieuwe bruggen, wegen, fietspaden en er wordt onderhoud gepleegd aan bestaande wegen. Daarnaast worden er nieuwe gebieden bouw- en woonrijp gemaakt. Zo is het woongebied De Wei inmiddels zo goed als volledig bouw- en woonrijp. Deze zomer ronden we de laatste werkzaamheden daar af. Daarna gaan we door met het woongebied Het Park en ook in Het Riet en Het Havenkwartier zijn we volop bezig. Ten slotte wordt er natuurlijk ook volop gebouwd, door nieuwe bewoners van Blauwestad zelf en door projectontwikkelaars.

Overzichtskaart van werkzaamheden

Kortom, er staat zo veel te gebeuren dat we niet meer iedereen continu op detailniveau kunnen informeren over alle bouwactiviteiten. Tegelijkertijd willen we wel een idee geven van wat er staat te gebeuren. Daarom hebben we een overzichtskaart gemaakt met daarop alle vanuit de Provincie geplande werkzaamheden. Dit geeft een mooie doorkijk naar de komende jaren. 

bottom of page