top of page
DJI_0193 (3).jpg
DISCLAIMER

Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer. Met zorg en aandacht wordt deze website door het bestuur van Bewonersbelangen Blauwestad. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site onvolledig(*) of onjuist is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bbblauwestad.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

(*) Bewonersbelangen Blauwestad ziet er op toe geen afbeeldingen te plaatsen waar copyright op staat c.q. waarvoor vooraf geen toestemming van de fotograaf is gevraagd. Mocht ondanks de zorgvuldige controle bezwaar op plaatsing van een specifieke afbeelding bestaan, dan zal Bewonersbelangen Blauwestad per direct de afbeelding verwijderen, na contactlegging via info@bbblauwestad.nl

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Bewonersbelangen Blauwestad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Onze website www.bbblauwestad.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van www.bbblauwestad.nl.

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar www.bbblauwestad.nl,  doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de schijn wekken dat www.bbblauwestad.nl de betreffende website of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar www.bbblauwestad.nl maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over www.bbblauwestad.nl en haar activiteiten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Bewonersbelangen Blauwestad behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te veranderen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen via info@bbblauwestad.nl.

bottom of page