top of page
DJI_0313.JPG
WERKGROEP VERKEERSVEILIGHEID
Sign_of_Blauwestad.jpg

De werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich bezig met verkeersproblemen en veiligheid in het algemeen, met parkeerproblemen, bouwverkeersoverlast en met de veiligheid van het verkeer in onze wijken. Tezamen met de Gemeente, de provincie en u als bewoner trachten we de veiligheid in het verkeer te verbeteren.

Meer informatie over wie er lid zijn van deze werkgroep en beschibare posities, kunt u vinden op de pagina 'Werkgroepen'.

Onderstaand ziet u het laatste nieuws van deze werkgroep en waar zij mee bezig zijn. 

Updates

December 2023

21 december 2023 heeft de werkgroep verkeersveiligheid een gesprek gehad met de verkeersdeskundigen van de gemeente Oldambt. Het was een constructief en positief gesprek. Ze gaan een aantal oude punten opnieuw beoordelen zoals eenrichtingsverkeer en/of de inrichting van de te smalle Cantharel en wat onderhoudspunten van het Park die zijn blijven liggen. Verder de veiligheid mbt de oversteek bij de speeltuin aan de Elfenbank en ook de sluiproutes door deze straten. Ze gaan overleggen met de provincie waarom het zo lang duurt voor de waarschuwingsborden aan de Bovist geplaatst worden. Ze gaan beoordelen of bepaalde situaties verbetert kunnen worden met bijvoorbeeld meer verlichting. Ze nodigen ons uit als er een concept ontwerp is voor de Hoofdstraat. In dit stadium is dat te vroeg. We hebben het gehad over verkeersoverlast in het Havenkwartier maar aangezien dat tijdelijk is kunnen ze daar niet zoveel mee. Verder heeft het Riet prioriteit vanwege alle bermen die stuk gereden worden. We hebben tekst en uitleg gekregen en hebben vooral ook mogen toelichten wat onze visie is. In de eerste helft van januari hopen ze e.e.a. op te pakken en nemen dan weer contact met ons op.

November 2023

In het ontwerp van Blauwestad zijn weinig apartevoorzieningen opgenomen voor fietsers enwandelaars. De toegestane snelheid op de wegen is 30km p/u en op sommige stukken zoals de Bovist 50km p/u. Alle verkeersdeelnemers moeten dezelfde rijstrook gebruiken wat in theorie met een toegestane snelheid van 30km p/u te doen is.
We weten uit de metingen van de matrixborden dat er te hard gereden wordt door bewoners, pakket-bezorgers, bouw- en ander bestemmingsverkeer en dat levert met regelmaat gevaarlijke situaties op.Voor die situaties blijven wij om oplossingen vragen bij de gemeente en provincie.
Daar waar een fietspad is, zoals langs de Hoofdstraat, is het uiteraard wenselijk om die zoveel mogelijk te gebruiken. Ondanks dat advies merken we dat met name schoolgaande kinderen de routedoor Het Park, via de Bovist en de Pieter Smitbrug kiest. In de bocht aan de Bovist oversteken naar het fietspad is gevaarlijk, zeker nu de dagen korter worden en het zicht met donker- en regenachtig weer beperkt is. Vertegenwoordigers van Bewonersbelangen, VVD, de gemeente en provinciehebben de situatie ter plekke bekeken en besproken of er een fietsstrook, snelheidsremmende maatregelen of markering op de weg aangebracht kan worden zodat het veiliger wordt voor wandelaars en fietsers. De provincie heeft uitgelegd dat het een tijdelijke situatie is. En voor dit soort tijdelijke verkeerssituaties, zoals aan de Bovist en Hoofdstraat worden geen aanpassingen gedaan.Wel zullen er binnenkort door de provincie waarschuwingsborden geplaatst worden en zal de gewenste fietsroute beter aangegeven worden.
Laten we om elkaar en onze kinderen denken en matig uw snelheid.

27 juni 2023

 Klik hier voor de presentatie over de verkeersveiligheid in Blauwestad wat tijdens de ALV op 27 juni is gepresenteerd. 

bottom of page